DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti (G20 - G26)

G23 Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií

Nezahŕňa: multisystémovú degeneráciu (G90.3)

 • G23.0 Hallervordenova-Spatzova choroba
  Pigmentová degenerácia pallida
 • G23.1 Pokračujúca supranukleárna oftalmoplégia
  [Steeleova-Richardsonova-Olszewského]
 • G23.2 Stionigrálna degenerácia
 • G23.8 Iné špecifikované degeneratívne choroby bazálnych ganglií
  Kalcifikácia bazálnych ganglií
 • G23.9 Nešpecifikovaná degeneratívna choroba bazálnych ganglií
 • G23 Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií