CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti (G20 - G26)

G22 Parkinsonizmus pri chorobách zatriedených inde

Syfilitický parkinsonizmus (A52.1†)
G22 Parkinsonizmus pri chorobách zatriedených inde