CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti (G20 - G26)

G21 Sekundárny parkinsonizmus

 • G21.0 Zhubný neuroleptický syndróm
  Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva.

 • G21.1 Iný sekundárny parkinsonizmus vyvolaný liečivom
  Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na indentifikovanie liečiva.

 • G21.2 Sekundárny parkinsonizmus vyvolaný inými vonkajšími činiteľmi
  Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na indentifikovanie vonkajšieho činiteľa.
 • G21.3 Parkinsonizmus po zápale mozgu (postencefalitický)
 • G21.8 Iný sekundárny parkinsonizmus
 • G21.9 Nešpecifikovaný sekundárny parkinsonizmus
 • G21 Sekundárny parkinsonizmus