CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti (G20 - G26)

G20 Parkinsonova choroba

Hemiparkinsonizmus
Paralysis agitans
Parkinsonizmus alebo Parkinsonova choroba
• NS
• idiopatická
• primárna
G20 Parkinsonova choroba