DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém

G13 Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém pri chorobách zatriedených inde

  • G13.0* Paraneoplastická neuromyopatia a neuropatia
    Karcinómová neuromyopatia (C00 - C97†)
    Senzorická paraneoplastická neuropatia (Dennyova Brownova) (C00 - D48†)

  • G13.1* Iná systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri nádorovej chorobe
    Paraneoplastická limbická encefalopatia (C00 - D48†)

  • G13.2* Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri myxedéme (E00.1†, E03.-†)

  • G13.8* Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri iných chorobách zatriedených inde
  • G13 Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém pri chorobách zatriedených inde