CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém

G12 Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy

 • G12.0 Infantilná spinálna svalová atrofia I. typu [Werdnigova-Hoffmanova]
 • G12.1 Iná vrodená spinálna svalová atrofia

  Progresívna bulbárna paralýza detského veku [Faziova-Londeova]
  Spinálna svalová atrofia
  forma dospelých
  detská forma, II. typ
  distálna
  juvenilná forma, III. typ [Kugelbergova-Welanderova]
  skapuloperoneálna forma

 • G12.2 Choroba motorického neurónu
  Familiárna choroba motorického neurónu

  Laterálna skleróza
  amyotrofická
  primárna
  progresívna
  bulbárna paralýza
  spinálna svalová atrofia

 • G12.8 Iné spinálne svalové atrofie a príbuzné syndrómy
 • G12.9 Nešpecifikovaná spinálna svalová atrofia
 • G12 Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy