CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém

G11 Hereditárna ataxia

Nezahŕňa:
dedičnú a idiopatickú neuropatiu (G60.-)
detské mozgové ochrnutie (G80.-)
metabolické poruchy (E70 - E90)

 • G11.0 Vrodená neprogredujúca ataxia
 • G11.1 Cerebelárna ataxia so skorým začiatkom Poznámka:
  začiatok zvyčajne pred 20. rokom
  Cerebelárna ataxia so skorým začiatkom
  • s esenciálnym tremorom
  • myoklóniami [Huntova ataxia]
  • so zachovanými šľachovými reflexami
  Friedreichova ataxia (autozomálne recesívna)
  Na chromozóm X viazaná recesívna spinocerebelárna ataxia

 • G11.2 Cerebelárna ataxia s neskorým začiatkom Poznámka:
  začiatok zvyčajne po 20. roku

 • G11.3 Cerebelárna ataxia s poruchou regenerácie DNA
  Ataxia telangiektázia [Louisova-Barova]
  Nezahŕňa: Cockaynov syndróm (Q87.1)
  xeroderma pigmentosum (Q82.1)

 • G11.4 Hereditárna spastická paraplégia
 • G11.8 Iné hereditárne ataxie
 • G11.9 Nešpecifikovaná hereditárna ataxia
  Dedičná mozočková
  • ataxia NS
  • degenerácia
  • choroba
  • syndróm
 • G11 Hereditárna ataxia