CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Zápalové choroby centrálneho nervového systému (G00 - G09)

G09 Neskoré následky zápalových chorôb centrálneho nervového systému

Poznámka:
Táto položka sa má použiť na označenie stavov primárne zatriedených pod G00 - G08 [t. j. okrem tých, ktoré sú vyznačené hviezdičkou (*)] ako príčina následkov, ktoré sú klasifikovateľné inde. Za následky sa pokladajú stavy, ktoré sa označujú ako také, alebo neskoré účinky, alebo stavy trvajúce rok alebo viac od nástupu príčinného stavu (choroby). Pri použití tejto položky treba siahnuť za príslušnými pravidlami a smernicami v 2. diele na kódovanie morbidity a mortality.
G09 Neskoré následky zápalových chorôb centrálneho nervového systému