DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Zápalové choroby centrálneho nervového systému (G00 - G09)

G08 Vnútrolebkový a vnútrochrbticový zápal žíl a zápal žíl s krvnou zrazeninou - intrakraniálna a intraspinálna flebitída a tromboflebitída

 • Septická
 • embólia vnútrolebkových alebo vnútrochrbticových žilových splavov a žíl
 • endoflebitída vnútrolebkových alebo vnútrochrbticových žilových splavov a žíl
 • flebitída vnútrolebkových alebo vnútrochrbticových žilových splavov a žíl
 • tromboflebitída vnútrolebkových alebo vnútrochrbticových žilových splavov a žíl
 • trombóza vnútrolebkových alebo vnútrochrbticových žilových splavov a žíl

  Nezahŕňa:

 • vnútrolebkovú flebitídu a tromboflebitídu
 • komplikujúcu
 • potrat, mimomaternicovú alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.7)
 • ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O22.5, O87.3)
 • nepyogénneho pôvodu (I67.6)
 • nepyogénnu intraspinálnu flebitídu a tromboflebitídu (G95.1)
 • G08 Vnútrolebkový a vnútrochrbticový zápal žíl a zápal žíl s krvnou zrazeninou - intrakraniálna a intraspinálna flebitída a tromboflebitída