DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Zápalové choroby centrálneho nervového systému (G00 - G09)

G07 Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde

Mozgový absces
• amébový (A06.0†)
• gonokokový (A54.8†)
• tuberkulózny (A17.8†)

Schistosomózový granulóm mozgu (B65.-†)
Tuberkulóm
• mozgu (A17.8†)
• mozgových plien (A17.1†)

Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde
Mozgový absces
• amébový (A06.0†)
• gonokokový (A54.8†)
• tuberkulózny (A17.8†)

Schistosomózový granulóm mozgu (B65.-†)
Tuberkulóm
• mozgu (A17.8†)
• mozgových plien (A17.1†)

G07 Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde