CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Zápalové choroby centrálneho nervového systému (G00 - G09)

G04 Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis

Zahŕňa:
myelitis ascendens acuta
meningoencefalitis
meningomyelitis

Nezahŕňa:
benígnu myalgickú encefalomyelitídu (G93.3)
encefalopatiu
• NS (G93.4)
• alkoholickú (G31.2)
• toxickú (G92)

roztrúsenú sklerózu (G35)
myelitídu
• akútnu transverzálnu (G37.3)
• subakútnu nekrotizujúcu (G37.4)

 • G04.0 Akútna diseminovaná encefalitída
  Encefalitída postimunizačná
  Encefalomyelitída postimunizačná
  Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie vakcíny.

 • G04.1 Tropická spastická paraplégia
 • G04.2 Bakteriálna meningoencefalitída a meningomyelitída nezatriedená inde
 • G04.8 Iná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída
  Postinfekčná encefalitída a encefalomyelitída NS

 • G04.9 Nešpecifikovaná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída
  Ventrikulitída (mozgová) NS
 • G04 Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis