DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Zápalové choroby centrálneho nervového systému (G00 - G09)

G02 Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

Nezahŕňa:
meningoencefalitídu a meningomyelitídu pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde (G05.1 - .2*)

 • G02.0* Zápal mozgových plien pri vírusových chorobách zatriedených inde

  Zápal mozgových plien vyvolaný
  • adenovírusom (A87.1†)
  • enterovírusom (A87.0†)
  • vírusom plazivca jednoduchého - herpes simplex (B00.3†)
  • infekčnou mononukleózou (B27.-†)
  • osýpkami (B05.1†)
  • mumpsom - parotitis epidemica (B26.1†)
  • ružienkou - rubeola (B06.0†)
  • ovčími kiahňami - varicella (B01.0†)
  • vírusom plazivca pásového - herpes zoster (B02.1†)

 • G02.1* Zápal mozgových plien pri mykózach zatriedených inde Zápal mozgových plien
  • kandidový (B37.5†)
  • pri kokcidioidomykóze (B38.4†)
  • kryptokokový (B45.1†)

 • G02.8* Zápal mozgových plien pri iných špecifikovaných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

  Zápal mozgových plien vyvolaný
  • africkou trypanosomózou (B56.-†)
  • Chagasovou chorobou (chronickou) (B57.4†)

 • G02 Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde