DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Zápalové choroby centrálneho nervového systému (G00 - G09)

G01 Zápal mozgových plien (meningitis) pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde

Zápal mozgových plien (pri)
• slezinovej sneti - antraxe (A22.8†)
• gonokokový (A54.8†)
• leptospiróze (A27.-†)
• listériový (A32.1†)
• Lymskej chorobe (A69.2†)
• meningokokový (A39.0†)
• neurosyfilise (A52.1†)
• infekcii salmonelami (A02.2†)
• syfilise
• vrodenom (A50.4†)
• sekundárnom (A51.4†)
• tuberkulózny (A17.0†)
• brušnom týfuse (A01.0†)

Nezahŕňa:
meningoencefalitídu a meningomyelitídu pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde (G05.0*)

G01 Zápal mozgových plien (meningitis) pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde