DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Zápalové choroby centrálneho nervového systému (G00 - G09)

G00 Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis) nezatriedený inde

Zahŕňa:
zápal pavúčnice - arachnoiditis bakteriálneho pôvodu
zápal mäkkých plien - leptomeningitis bakteriálneho pôvodu
zápal mozgových plien - meningitis bakteriálneho pôvodu
zápal tvrdej pleny - pachymeningitis bakteriálneho pôvodu

Nezahŕňa:
bakteriálny

 • zápal mozgu a mozgových plien - meningoencefalitis (G04.2)
 • zápal miechy a miechových plien - meningomyelitis (G04.2)

  G00.0 Hemofilová meningitída
  Zápal mozgových plien vyvolaný Haemofilus influenzae

  G00.1 Pneumokokový zápal mozgových plien - pneumokoková meningitída
  G00.2 Streptokokový zápal mozgových plien - streptokoková meningitída
  G00.3 Stafylokokový zápal mozgových plien - stafylokoková meningitída
  G00.8 Iný bakteriálny zápal mozgových plien
  Zápal mozgových plien vyvolaný
 • Escherichia coli
 • Friedländerovým bacilom
 • Klebsielou

  G00.9 Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien
  Zápal mozgových plien
 • purulentný NS
 • pyogénny NS
 • supuratívny NS
 • G01 Zápal mozgových plien (meningitis) pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde