DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi (F50 - F59)

F59 Nešpecifikované poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi

Psychogénna fyziologická dysfunkcia NS
F59 Nešpecifikované poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi