DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi (F50 - F59)

F55 Abúzus látok, ktoré nevytvárajú závislosť

Zahŕňa širokú škálu liekov a ľudových prostriedkov, ale najdôležitejšie skupiny sú (a) psychotropné látky, ktoré nevyvolávajú závislosť, napr. antidepresíva, (b) preháňadlá a (c) analgetiká, ktoré sa dajú získať bez lekárskeho predpisu, ako sú Acylpyrín a Paracetamol. Pretrvávajúce užívanie týchto látok prináša často nepotrebné kontakty s lekármi alebo pomocným personálom, a dakedy ho sprevádzajú škodlivé účinky týchto látok. Pokusy odradiť od užívania určitej látky alebo užívanie zakázať sa stretávajú s nepochopením. Pri preháňadlách a analgetikách to môže byť napriek upozorneniam na možnosť vzniku poškodenia zdravia (alebo už jestvujúceho poškodenia), napr. obličkovej dysfunkcie alebo poruchy elektrolytov. I keď je zvyčajne zjavné, že pacient má silnú motiváciu užívať látku, nevyvíja sa závislosť, ani abstinenčný syndróm ako v prípade psychoaktívnych látok špecifikovaných pod F10 - F19.
Nadužívanie
• antacídov
• liečivých rastlín a ľudových liekov
• steroidov alebo hormónov
• vitamínov
Návyk na preháňadlá

Nezahŕňa:
abúzus psychoaktívnych látok (F10 - F19)
F55 Abúzus látok, ktoré nevytvárajú závislosť