DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi (F50 - F59)

F54 Psychické faktory a faktory správania spojené s poruchami alebo chorobami zatriedenými inde

Táto kategória by sa mala použiť na zaznamenanie vplyvov psychiky a správania, o ktorých sa predpokladá, že hrajú veľkú úlohu v etiológii somatických chorôb, ktoré môžu byť zatriedené do iných kapitol. Akékoľvek vyplývajúce psychické poruchy sú zvyčajne mierne a často pretiahnuté (ako trápenie, emočný konflikt, obavy) a samotné neoprávňujú na klasifikáciu porúch v tejto kapitole.
Psychologické faktory ovplyvňujúce fyzický stav
Príklady použitia tejto kategórie sú
• astma F54 a J45.-
• dermatitis F54 a L23 - L25
• žalúdkový vred F54 a K25.-
• mukózna kolitída F54 a K58.-
• ulcerózna kolitída F54 a K51.-
• žihľavka F54 a L50.-

Podľa potreby použite doplnkový kód na označenie združenej somatickej choroby

Nezahŕňa:
tenznú bolesť hlavy (G44.2)
F54 Psychické faktory a faktory správania spojené s poruchami alebo chorobami zatriedenými inde