DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi (F50 - F59)

F53 Poruchy správania a psychiky v popôrodí nezatriedené inde

Táto kategória zahŕňa len psychické poruchy v popôrodí (so začiatkom počas šiestich týždňov po pôrode), ktoré nezodpovedajú kritériám na zatriedenie inde v tejto kapitole pre nedostatok informácií alebo pre prítomnosť ďalších klinických príznakov, pre ktoré je zatriedenie inde neprimerané.

 • F53.0 Ľahké psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde
  Depresia
  • postnatálna NS
  • postpartálna NS

 • F53.1 Ťažké psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde
  Puerperálna psychóza NS

 • F53.8 Iné psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde
 • F53.9 Nešpecifikovaná psychická porucha v popôrodí
 • F53 Poruchy správania a psychiky v popôrodí nezatriedené inde