DIS+

DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi (F50 - F59)

F52 Sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou alebo chorobou

Sexuálna dysfunkcia zahŕňa rôzne odchýlky, pre ktoré jednotlivec nie je schopný zúčastniť sa na sexuálnom vzťahu tak, ako by si to želal. Sexuálna odpoveď je psychosomatický proces a zvyčajne sa na sexuálnej dysfunkcii zúčastňujú psychické a somatické činitele.
Nezahŕňa:
Dhatov syndróm (F48.8)

 • F52.0 Nedostatok alebo strata sexuálnej túžby
  Strata sexuálnej túžby je hlavný problém a nie je sekundárna pri iných sexuálnych ťažkostiach, ako je zlyhanie erekcie alebo dyspareunia.
  Frigidita
  Zníženie sexuálnej túžby

 • F52.1 Sexuálna averzia a nedostatok sexuálnej slasti
  Predstava sexuálnej interakcie vyvoláva strach alebo úzkosť dostatočnú na to, aby sa osoba sexuálnej aktivite vyhýbala (sexuálna averzia), alebo sexuálna odpoveď prebieha normálne s dosiahnutím orgazmu, ale bez sprievodného pocitu rozkoše (nedostatok sexuálnej slasti).
  Anhedonia (sexuálna)

 • F52.2 Zlyhanie genitálnej odpovede
  U mužov erekčná dysfunkcia. Hlavný problém je ťažšie dosiahnutie alebo udržanie erekcie potrebnej na uspokojivý styk. U žien suchosť pošvy alebo nedostatočná lubrikácia.
  Ženská porucha sexuálneho vzrušenia
  Mužská porucha erekcie
  Psychogénna impotencia

  Nezahŕňa:
  impotenciu organického pôvodu (N48.4)

 • F52.3 Porucha orgazmu
  Orgazmus buď nevzniká, alebo sa zreteľne oneskoruje
  Inhibovaný orgazmus (mužský) (ženský)
  Psychogénna anorgazmia

 • F52.4 Predčasná ejakulácia
  Neschopnosť ovládať ejakuláciu natoľko, aby obaja sexuálni partneri dosiahli pocit slasti.

 • F52.5 Neorganický vaginizmus
  Spazmus svalstva panvového dna, ktoré okružuje pošvu, zatvára pošvový vchod. Preniknutie penisu je nemožné alebo bolestivé.
  Psychogénny vaginizmus

  Nezahŕňa:
  vaginizmus (organický) (N94.2)

 • F52.6 Neorganická dyspareunia
  Dyspareunia (bolesť počas súlože) sa vyskytuje u mužov aj u žien. Často ju možno pripísať miestnym patologickým zmenám a mala byť zaradená pod príslušnú chorobu. Táto kategória sa používa len vtedy, ak nie je prítomná primárna neorganická sexuálna dysfunkcia (napr. vaginizmus alebo pošvová suchosť).
  Psychogénna dyspareunia

  Nezahŕňa:
  dyspareuniu (organickú) (N94.1)

 • F52.7 Nadmerná sexuálna túžba
  Nymfománia
  Satyriáza

 • F52.8 Iná sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou alebo chorobou
 • F52.9 Nešpecifikovaná sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou alebo chorobou
 • F52 Sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou alebo chorobou