DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Afektívne poruchy (F30 - F39)

Ide o poruchy, ktorých hlavnou črtou je zmena v afektoch alebo nálade do depresie (skľúčenosti so sprievodnou úzkosťou alebo bez nej), alebo do mánie (rozjarenosti). Zmenu nálady zvyčajne sprevádza zmena celkovej úrovne aktivity; ostatné príznaky sú väčšinou sekundárne alebo dobre zrozumiteľné v súvislosti so zmenani nálady a aktivity. Väčšina týchto porúch býva návratná, nástup jednotlivých epizód často súvisí so stresujúcimi udalosťami alebo situáciami.

F33 Recidivujúca depresívna porucha

Poruchu charakterizujú opakované epizódy depresie opísané pri depresívnej epizóde (F32.-) bez anamnézy nezávislých epizód pozdvihnutej nálady alebo zvýšenej energie (mánia). Môžu sa však vyskytovať krátke epizódy mierne povznesenej nálady a hyperaktivity (hypománia) bezprostredne po depresívnej epizóde dakedy vyvolané antidepresívnou liečbou.

Ťažšie formy recidivujúcej depresívnej poruchy (F33.2 a F33.3) majú veľa spoločných čŕt s minulými koncepciami depresívnej fázy manickej depresívnej psychózy, melanchólie, vitálnej depresie a endogénnej depresie. Prvý nápor sa môže zjaviť v ktoromkoľvek období od detstva po sénium, nástup môže byť prudký alebo pomalý, trvanie kolíše od niekoľkých týždňov až po viac mesiacov. Riziko, že pacient s recidivujúcou depresívnou poruchou bude mať epizódu mánie, nikdy úplne nepominie, ani po prežití mnohých depresívnych fáz. Ak sa vyskytne manická fáza, diagnóza sa má zmeniť na bipolárnu afektívnu poruchu (F31.-).

Zahŕňa:
recidivujúce epizódy
• depresívnej reakcie
• psychogénnej depresie
• reaktívnej depresie
sezónnu depresívnu poruchu

Nezahŕňa:
recidivujúce krátke depresívne epizódy (F38.1)

 • F33.0 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ľahká epizóda
  Poruchu charakterizujú opakované epizódy depresie, terajšia epizóda je mierna, ako sa uvádza pod F32.0, bez mánie v anamnéze

 • F33.1 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia stredne ťažká epizóda
  Poruchu charakterizujú opakované epizódy depresie, terajšia fáza je stredne ťažká, ako sa uvádza pod F32.1, bez mánie v anamnéze.

 • F33.2 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia epizóda ťažkého stupňa bez psychotických príznakov
  Poruchu charakterizujú opakované epizódy depresie, terajšia fáza je ťažká depresia bez psychotických príznakov, ako sa uvádza pod F32.2, bez mánie v anamnéze.
  Endogénna depresia bez psychotických príznakov
  Recidivujúca ťažká depresia bez psychotických príznakov
  Depresívny typ manickej depresívnej psychózy bez psychotických príznakov
  Recidivujúca vitálna depresia bez psychotických príznakov

 • F33.3 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia epizóda ťažkého stupňa s psychotickými príznakmi
  Poruchu charakterizujú opakované fázy depresie, terajšia epizóda je hlboká depresia s psychotickými príznakmi, ako sa uvádza pod F32.3, bez mánie v anamnéze.
  Endogénna depresia s psychotickými príznakmi
  Manicko-depresívna psychóza, depresívny typ s psychotickými príznakmi
  Recidivujúce ťažké epizódy
  • veľkej depresie s psychotickými príznakmi
  • psychogénnej depresívnej psychózy
  • psychotickej depresie
  • reaktívnej depresívnej psychózy

 • F33.4 Recidivujúca depresívna porucha, teraz v remisii
  Pacient mal v minulosti dve alebo viac depresívnych fáz opísaných pod F33.0 - F33.3, ale v súčasnosti je bez depresívnych príznakov už viac mesiacov.

 • F33.8 Iné recidivujúce depresívne poruchy
 • F33.9 Nešpecifikované recidivujúce depresívne poruchy
  Monopolárna depresia NS
 • F33 Recidivujúca depresívna porucha