DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Afektívne poruchy (F30 - F39)

Ide o poruchy, ktorých hlavnou črtou je zmena v afektoch alebo nálade do depresie (skľúčenosti so sprievodnou úzkosťou alebo bez nej), alebo do mánie (rozjarenosti). Zmenu nálady zvyčajne sprevádza zmena celkovej úrovne aktivity; ostatné príznaky sú väčšinou sekundárne alebo dobre zrozumiteľné v súvislosti so zmenani nálady a aktivity. Väčšina týchto porúch býva návratná, nástup jednotlivých epizód často súvisí so stresujúcimi udalosťami alebo situáciami.

F31 Bipolárna afektívna porucha

Poruchu charakterizujú dve alebo viaceré epizódy, počas ktorých je úroveň nálady a aktivity chorého významne porušená. Porucha sa prejavuje v daktorých situáciách nadnesenou náladou, zvýšenou energiou a aktivitou (hypománia alebo mánia), inokedy skľúčenou náladou, zníženou energiou a aktivitou (depresia). Správanie pacientov, ktorí trpia na opakované epizódy hypománie alebo mánie, sa hodnotí ako bipolárne (F31.8)

Zahŕňa:
manicko depresívnu
• chorobu
• psychózu
• reakciu

Nezahŕňa:
bipolárnu poruchu, jednotlivú manickú epizódu (F30.-)
cyklotýmiu (F34.0)

 • F31.0 Bipolárna afektívna porucha, terajšia hypomanická fáza
  Pacient je teraz v hypomanickej fáze a v minulosti mal aspoň jednu afektívnu fázu (hypomanickú, manickú, depresívnu alebo zmiešanú).

 • F31.1 Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická fáza bez psychotických príznakov
  Pacient je teraz v manickej fáze bez psychotických príznakov (ako v F30.1) a v minulosti mal aspoň jednu afektívnu fázu (hypomanickú,manickú, depresívnu alebo zmiešanú).

 • F31.2 Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická fáza s psychotickými príznakmi
  Pacient je teraz v manickej fáze s psychotickými príznakmi (ako v F30.2) a v minulosti mal aspoň jednu afektívnu fázu (hypomanickú, manickú, depresívnu alebo miešanú).

 • F31.3 Bipolárna afektívna porucha, terajšia fáza alebo fáza strednej miernej depresie
  Pacient je teraz depresívny ako pri depresívnej epizóde miernej alebo strednej hĺbky (F32.0 alebo F32.1) a v minulosti mal aspoň jednu spoľahlivo overenú hypomanickú, manickú alebo zmiešanú fázu.

 • F31.4 Bipolárna afektívna porucha, terajšia fáza hlbokej depresie bez psychotických príznakov
  Pacient je teraz depresívny ako pri epizóde hlbokej depresie bez psychotických príznakov (F32.2) a v minulosti mal aspoň jednu spoľahlivo overenú hypomanickú, manickú alebo zmiešanú afektívnu fázu.

 • F31.5 Bipolárna afektívna porucha, terajšia fáza hlbokej depresie s psychotickými príznakmi
  Pacient je teraz depresívny ako pri hlbokej depresívnej epizóde s psychotickými príznakmi (F32.3) a v minulosti mal najmenej jednu spoľahlivo overenú hypomanickú, manickú alebo zmiešanú afektívnu fázu.

 • F31.6 Bipolárna afektívna porucha, terajšia zmiešaná epizóda
  Pacient mal v minulosti aspoň jednu spoľahlivo overenú hypomanickú, manickú, depresívnu alebo zmiešanú afektívnu fázu a teraz má buď kombináciu, alebo rýchle striedanie manických a depresívnych príznakov.

  Nezahŕňa:
  jednotlivú zmiešanú afektívnu epizódu (F38.0)

 • F31.7 Bipolárna afektívna porucha, teraz v remisii
  Pacient mal v minulosti najmenej jednu spoľahlivo overenú hypomanickú, manickú alebo zmiešanú afektívnu epizódu a navyše aspoň jednu afektívnu epizódu, depresívnu, hypomanickú, manickú alebo zmiešanú. Teraz a ani niekoľko mesiacov netrpí na nijakú zreteľnú poruchu nálady. Do tejto skupiny patria periódy remisie počas profylaktickej liečby.

 • F31.8 Iné bipolárne afektívne poruchy
  II. bipolárna porucha
  Návratné manické epizódy

 • F31.9 Nešpecifikovaná bipolárna afektívna porucha
 • F31 Bipolárna afektívna porucha