DIS+

DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (F20 - F29)

Táto časť zahŕňa schizofréniu, ktorá patrí medzi najdôležitejšie poruchy, ďalej schizotypové poruchy, perzistujúce poruchy s bludmi a väčšiu skupinu akútnych a prechodných psychotických porúch. V tejto skupine sú aj schizoafektívne poruchy napriek ich nejednoznačnej povahe.

F29 Nešpecifikovaná neorganická psychóza

Psychóza NS

Nezahŕňa:
psychickú poruchu NS (F99)
organickú alebo symptomatickú psychózu NS (F09)
F29 Nešpecifikovaná neorganická psychóza