DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (F20 - F29)

Táto časť zahŕňa schizofréniu, ktorá patrí medzi najdôležitejšie poruchy, ďalej schizotypové poruchy, perzistujúce poruchy s bludmi a väčšiu skupinu akútnych a prechodných psychotických porúch. V tejto skupine sú aj schizoafektívne poruchy napriek ich nejednoznačnej povahe.

F25 Schizoafektívne poruchy

Ide o epizodické poruchy s významnými afektívnymi a schizofrénnymi príznakmi, takže epizóda choroby neoprávňuje ani na diagnózu schizofrénie, ani na diagnózu depresívnej alebo manickej poruchy. Iné poruchy, pri ktorých sa afektívne symptómy pripájajú k predchádzajúcej schizofrénnej chorobe, alebo sa vyskytujú súčasne či striedavo s inými pretrvávajúcimi bludovými poruchami, sa zatrieďujú pod F20 - F29. Psychotické príznaky nezodpovedajúce nálade pri afektívnych poruchách neoprávňujú na diagnózu schizoafektívnej poruchy.

 • F25.0 Schizoafektívna porucha, manický typ
  Ide o poruchu, pri ktorej vystupujú aj schizofrénne, aj manické príznaky, takže epizóda choroby neoprávňuje ani na diagnózu schizofrénie, ani manickej poruchy. Toto označenie sa má používať tak pre jednotlivú epizódu, ako aj pre návratnú poruchu, pri ktorej väčšina fáz je schizoafektívna, manického typu.

  Schizoafektívna psychóza, manický typ
  Schizofreniformná psychóza, manický typ

 • F25.1 Schizoafektívna porucha, depresívny typ
  Ide o poruchu, pri ktorej vystupujú aj schizofrénne, aj depresívne príznaky, takže epizóda choroby neoprávňuje ani na diagnózu schizofrénie, ani depresívnej poruchy. Toto označenie sa má používať tak pre jednotlivú epizódu, ako aj pre návratnú poruchu, pri ktorej väčšina fáz je schizoafektívna, depresívneho typu.

  Schizoafektívna psychóza, depresívny typ
  Schizofreniformná psychóza, depresívny typ

 • F25.2 Schizoafektívna porucha, zmiešaný typ
  Cyklická schizofrénia
  Zmiešaná schizofrénna a afektívna psychóza

 • F25.8 Iné schizoafektívne poruchy
 • F25.9 Nešpecifikovaná schizoafektívna porucha
  Schizoafektívna psychóza NS
 • F25 Schizoafektívne poruchy