DIS+

DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (F20 - F29)

Táto časť zahŕňa schizofréniu, ktorá patrí medzi najdôležitejšie poruchy, ďalej schizotypové poruchy, perzistujúce poruchy s bludmi a väčšiu skupinu akútnych a prechodných psychotických porúch. V tejto skupine sú aj schizoafektívne poruchy napriek ich nejednoznačnej povahe.

F22 Pretrvávajúce poruchy s bludmi

Táto kategória zahŕňa škálu porúch, pri ktorých dlhotrvajúce bludy tvoria jedinú, alebo najnápadnejšiu klinickú charakteristiku a ktoré nemožno klasifikovať ako organické, schizofrénne alebo afektívne. Poruchy s bludmi, trvajúce kratšie ako zopár mesiacov, by sa mali aspoň dočasne zaradiť pod F23.-

 • F22.0 Bludová (paranoidná) porucha Poruchu charakterizuje rozvoj buď izolovaného bludu, alebo sústavy nadväzujúcich bludov, ktoré zvyčajne perzistujú, dakedy až celoživotne. Obsah bludu alebo bludov je veľmi pestrý. Túto diagnózu vylučujú jasné a pretrvávajúce auditívne halucinácie (hlasy), schizofrénne príznaky ako bludy ovládania, výrazné otupenie afektu a jasný dôkaz choroby mozgu. Diagnózu nevylučuje prítomnosť príležitostných alebo prechodných auditívnych halucinácií, najmä u starších pacientov, ak nie sú typicky schizofrénne a tvoria iba malú časť celkového klinického obrazu.

  Paranoia
  Paranoidná (ý)
  • psychóza
  • stav
  Parafrénia (neskorá)
  Blud senzitívnej vzťahovačnosti

  Nezahŕňa:
  paranoidnú • poruchu osobnosti (F60.0)
  • psychogénnu psychózu (F23.3)
  • reakciu (F23.3)
  • schizofréniu (F20.0)

 • F22.8 Iné perzistujúce poruchy s bludmi Poruchy, pri ktorých blud alebo bludy sprevádzajú pretrvávajúce halucinatórne hlasy alebo schizofrénne príznaky, ktoré neoprávňujú na diagnózu schizofrénie (F20.-)

  Bludná dysmorfofóbia
  Involučný paranoidný stav
  Kverulačná paranoia

 • F22.9 Nešpecifikovaná pretrvávajúca porucha s bludmi
 • F22 Pretrvávajúce poruchy s bludmi