DIS+

DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických (F00 - F09)

F09 Nešpecifikovaná organická alebo symptomatická psychická porucha

Psychóza
• organická NS
• symptomatická NS

Nezahŕňa: psychózu NS (F29)
F09 Nešpecifikovaná organická alebo symptomatická psychická porucha