DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických (F00 - F09)

F07 Poruchy osobnosti a správania zapríčinené chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu

Zmeny osobnosti a správania môžu byť zvyškovou alebo sprievodnou poruchou mozgovej choroby alebo poškodenia či dysfunkcie mozgu.

 • F07.0 Porucha osobnosti organického pôvodu
  Poruchu charakterizujú významné zmeny premorbídnych návykových vzorov správania príslušnej osoby vrátane prejavov emócií, potrieb a impulzov. Súčasťou klinického obrazu môže byť i zhoršenie poznávania a myslenia, zmeny sexuálneho záujmu.

  Organická
  • pseudopsychopatická osobnosť
  • pseudoretardovaná osobnosť

  Syndróm
  • frontálneho laloka
  • limbickej epileptickej osobnosti
  • lobotómie
  • postleukotomický

  Nezahŕňa: trvalú zmenu osobnosti po
  • katastrofickom zážitku (F62.0)
  • psychiatrickej chorobe (F62.1)
  syndróm po otrase mozgu (F07.2)
  postencefalitický syndróm (F07.1)
  špecifickú poruchu osobnosti (F60.0)

 • F07.1 Postencefalitický syndróm
  Reziduálna nešpecifická a variabilná zmena správania po zotavení z vírusovej alebo bakteriálnej encefalitídy. Reverzibilnosť syndrómu je najdôležitejším rozdielom oproti organickým poruchám osobnosti.

  Nezahŕňa: poruchu osobnosti organického pôvodu (F07.0)

 • F07.2 Syndróm po otrase mozgu
  Syndróm vzniká po úraze hlavy zvyčajne so stratou vedomia a zahŕňa škálu pestrých príznakov, ako je bolesť hlavy, ošiaľ, vyčerpanosť, dráždivosť, ťažkosti s koncentráciou a vykonávaním psychických úloh, zhoršenie pamäti, nespavosť a znížená tolerancia stresu, emočného vzrušenia a alkoholu.
  Postkontúzny syndróm (encefalopatia)
  Posttraumatický mozgový syndróm, nepsychotický

 • F07.8 Iné organické poruchy osobnosti a správania zavinené chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu
  Organická afektívna porucha pravej hemisféry

 • F07.9 Nešpecifikovaná organická porucha osobnosti a správania zavinená chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu
  Organický psychosyndróm
 • F07 Poruchy osobnosti a správania zapríčinené chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu