DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických (F00 - F09)

F04 Organický amnestický syndróm nezavinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami

Syndróm nápadného zhoršenia novopamäte aj staropamäte so zachovaním bezprostredného rozpamätania; znížená schopnosť naučiť sa novú látku a dezorientovanosť v čase. Výraznou črtou môže byť konfabulácia, ale vnímanie a iné poznávacie funkcie vrátane intelektu sú zvyčajne nedotknuté. Prognóza závisí od priebehu základnej poruchy.

Korsakovova psychóza alebo syndróm, nealkoholický

Nezahŕňa: amnéziu
• NS (R41.3)
• anterográdnu (R41.1)
• disociatívnu (F44.0)
• retrográdnu (R41.2)

Korsakovov syndróm
• vyvolaný alkoholom alebo nešpecifikovaný (F10.6)
• vyvolaný inými psychoaktívnymi látkami (F11 - F19) so spoločným štvrtým číslom .6)

F04 Organický amnestický syndróm nezavinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami