DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických (F00 - F09)

F01 Vaskulárna demencia

Cievna demencia je dôsledkom infarktovania mozgu zavineného vaskulárnou chorobou vrátane hypertenznej cerebrovaskulárnej choroby. Infarkty sú zvyčajne malé, ale majú kumulatívny účinok. Začiatok je zvyčajne vo vyššom veku.
Zahŕňa:
artériosklerotickú demenciu

 • F01.0 Vaskulárna demencia s akútnym začiatkom Zvyčajne sa vyvíja chytro po sérii porážok či už na podklade mozgovej trombózy, embólie alebo krvácania. V zriedkavých prípadoch ju môže zapríčiniť jediné masívne krvácanie.

 • F01.1 Multiinfarktová demencia
  Má postupnejší začiatok, po viacerých prechodných ischemických epizódach a následnom nakopení lakún v mozgovom parenchýme.
  Prevažne kôrová demencia

 • F01.2 Subkortikálna vaskulárna demencia Zahŕňa prípady s anamnézou hypertenzie a ohniskami ischemického rozrušenia v hĺbkovej bielej hmote mozgových hemisfér. Mozgová kôra je zvyčajne zachovaná, čo kontrastuje s klinickým obrazom, ktorý sa môže veľmi podobať obrazu demencie pri Alzheimerovej chorobe.

 • F01.3 Zmiešaná kortikálna a subkortikálna cievna demencia
 • F01.8 Iná cievna demencia
 • F01.9 Nešpecifikovaná cievna demencia
 • F01 Vaskulárna demencia