DIS+

DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických (F00 - F09)

F00* Demencia pri alzheimerovej chorobe (G30.-†)

Alzheimerova choroba je primárna degeneratívna choroba mozgu neznámej etiológie s charakteristickými neuropatologickými a neurochemickými črtami. Choroba sa začína nenápadne a pomaly, ale neprestajne sa vyvíja počas viac rokov.
 • F00.0* Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým začiatkom (G30.0†)
  Demencia pri Alzheimerovej chorobe so vznikom pred 65. rokom s realatívne chytro sa zhoršujúcim priebehom a výraznými poruchami kôrových funkcií.
  Alzheimerova choroba, 2. typ
  Presenilná demencia Alzheimerovho typu
  Primárna degeneratívna demencia Alzheimerovho typu s presenilným nástupom

 • F00.1* Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým začiatkom (G30.1†)
  Demencia pri Alzheimerovej chorobe so začiatkom po 65. roku, zvyčajne koncom 70. tych rokov alebo neskôr, s pomalým postupom a s poruchou pamäti ako hlavnou črtou.
  Alzheimerova choroba, 1. typ
  Primárna degeneratívna demencia Alzheimerovho typu so začiatkom v séniu
  Senilná demencia Alzheimerovho typu

 • F00.2* Demencia pri Alzheimerovej chorobe, atypický alebo zmiešaný typ (G30.8†)
  Atypická demencia Alzheimerovho typu

 • F00.9* Nešpecifikovaná demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.9†)
 • F00* Demencia pri alzheimerovej chorobe (G30.-†)