Medzinárodná klasifikácia chorôb s účinnosťou od 1.9.2016 aj s podrobnosťami
Počet položiek
Kód Názov Doplňujúce informácie