DIS+

HTML minifikátor - skracovač HTML kódu

Minifer je v beta režime mohli by nastať chyby, preto si pôvodný kód zálohujte. Okrem bezpečnostného módu (vpravo hore) odporúčame zaškrtnúť (tiež na samom vrchu) "Všetky možnosti minifikovania", okrem čevene označenej "Remove empty elements" - nižšie - tú nezaškrtávajte. Ak nezašrtnete žlto označený text, neodstráni minifer úvodzovky. Samozrejme záleží na špecifikáciach každého HTML kódu. Prípad od prípadu. Testujte!

LINT REPORT:
 • <script language="Javascript" ...>
  <form method="get" ...>
  <input type="text" ...>
  <script src="..." charset="...">
  <a id="..." name="...">
  <... onclick="javascript:..." ...>