DIS+ DIS+, Slovensko - maďarský a maďarsko - slovenský slovník

Slovensko-maďarský a maďarsko-slovenský slovník
Počet položiek
Slovenská lexika Maďarská lexika