DIS+

Latinsko slovenský slovník

Počet položiek
Latinská lexika Slovenský ekvivalent