Odhadovaný výpočet množstva krvi v organizme

<
mL/kg
mililitrov

Hodnoty ku kalkulačke množstva krvi v organizme

Vyberte hodnota
Muži 75 ml / kg
Ženy 65 ml / kg
Dojčatá 80 ml / kg
Predčasne narodení 95 ml / kg
Novorodenci 85 ml / kg

DIS+