Kalkulátor interpretácie IQ

Možno si najskôr budete chcieť spraviť náš profesionálny IQ test.
Je bez akýchkoľvek poplatkov (kliknite tu!)Vložte svoje IQ:
Vložte svoj vek:
 
 
 
Kategória IQ:
Typické schopnosti:
Mentálny vek:
 

IQ referenčná tabuľka

                                                                                                  
IQ KategóriaSchopnosti
0-24 Hlboká mentálna retardácia Obmedzené alebo žiadne schopnosti komunikovať, jesť, kúpať sa, obliekať sa, či ísť na záchod a obslúžiť sa.
25-39 Ťažká mentálna retardácia Obmedzená schopnosť komunikovať, jesť, kúpať sa, obliecť sa, či ísť na záchod a tam sa obslúžiť. Žiadne akademické zručnosti.
40-54 Stredná mentálna retardácia Chýbajú niektoré nezávislé svojpomocné zručnosti a nie sú prítomné ani základné akademické zručnosti.
55-69 Mierna mentálna retardácia. Zvyčajne je potrebná pomoc s obliekaním / kúpaním a nie je schopnosť robiť nezávislé a jednoduché úlohy. Je schopný absolvovať základnú školu.
70-79 Hraničné pásmo mentálnej spôsobilosti. Môže žiť nezávisle avšak s ťažkosťami. Môže vykonávať jednoduché a opakujúce sa pracovné miesta.
80-89 Nížší priemer inteligencie. Môže dokončiť odborné, učňovské vzdelanie a žiť samostatne.
90 až 109 Priemerná inteligencia Je schopný nadobudnúť stredoškolské vzdelanie (s maturitou).
110 až 119 Vysoký priemer inteligencie. Typická úroveň inteligencie absolventov vysokých škôl.
120 až 129 Veľmi vysoký priemer inteligencie. Typická inteligenčná hladina osôb s možným doktorským titulom a príslušným vzdelaním.
130 až 144 Mimoriadne disponovaný. Schopný porozumieť vysoko komplexným akademickým materiálom a témam.
145 až 159 Génius. Výnimočné intelektuálne schopnosti.
160 až 175 Extraordinárny génius. Mimoriadny talent, niečo ako Albert Einstein.
DIS+