IQ test všeobecnej, logickej i matematickej inteligencie

Slúži k zisteniu IQ. Jeho vyplnenie zvládnete do 30. minút.

Priebeh

Test je zostavený z 30. otázok, každá otázka má jedno jediné riešenie.

Dokončenie

Výšku IQ sa dozviete ihneď po dokončení inteligenčného testu. Test je bez akýchkoľvek poplatkov, či záväzkov!