Samovražda mladých

Vo svete je to tretia najčastejšia príčina úmrtia mladých vo veku 15 až 24 roku života. Hneď po vražde a dopravnej nehode. Podľa odborníkov môžu byť príčinou psychologické, environmentálne a sociálne faktory. Duševná porucha je hlavným rizikovým faktorom pre samovraždu. Samovražedné rizikové faktory sa líšia podľa veku, pohlavia, etnickej skupiny, rodinnej dynamiky a stresujúcich životných udalosti. Podstatným rizikovým faktorom môžu byť poruchy zneužívania omamných látok (často v kombinácii s inými duševnými poruchami). Hlavné stresory sú disciplinárne problémy, medziľudské vzťahy, rodinné násilie, sexuálna orientácia, zmätenosť, fyzické a sexuálne zneužívanie a šikanovanie. Skríningové programy na zachytenie tohto stavu u nás takmer neexistujú. Pokračovať v čítaní „Samovražda mladých“