Záškrt

Záškrt predstavuje dýchacie ťažkosti a "štekavý" kašeľ. Záškrt je spôsobený opuchmi okolo hlasiviek. Je častý u dojčiat a detí.

Kríza je najčastejšie spôsobená vírusmi, ako je parainfluenza RSV, osýpky, adenovírus a chrípka. Má tendenciu sa objaviť u detí vo veku od 3 mesiacov do 5 rokov, ale môže sa stať v každom veku. Niektoré deti majú väčšiu pravdepodobnosť, že dostanú záškrt. To je najčastejšie medzi októbrom a marcom, ale môže sa vyskytnúť kedykoľvek počas roka.

Závažnejšie prípady môžu byť spôsobené baktériami. Tento stav sa nazýva bakteriálna tracheitída.

Záškrt môže byť tiež spôsobený:

alergia
Dýchanie niečoho, čo dráždi dýchacie cesty
Kyslý reflux

  • Hodnotenie12345