Zanedbávanie detí a emocionálne zneužívanie

Zanedbanie a emocionálne zneužitie môže spôsobiť dieťaťu veľkú ujmu. Často je ťažké vidieť alebo dokázať takýto druh zneužívania, takže ostatní ľudia menej pomáhajú deťom.

  • Hodnotenie12345