Základný metabolický panel

Základný metabolický panel je skupina krvných testov, ktorá poskytuje informácie o metabolizme vášho tela.

  • Hodnotenie12345