Vrodený nedostatok fibrinogénu

Táto choroba je spôsobená abnormálnymi génmi. Fibrinogén je ovplyvnený závislosťou od dedičnosti génov:

Keď je abnormálny gén prenesený z oboch rodičov, človek bude mať úplný nedostatok fibrinogénu (afibrinogénia).
Keď je abnormálny gén prenesený z jedného rodiča, človek bude mať buď zníženú hladinu fibrinogénu (hypofibrinogénmiu), alebo problém s funkciou fibrinogénu (dysfibrinogenémiu). Niekedy sa tieto dve problémy s fibrinogénom môžu vyskytnúť u tej istej osoby.

  • Hodnotenie12345