Vrodené chyby funkcie trombocytov

Vrodené defekty funkcie trombocytov sú stavy, ktoré zabraňujú tomu, aby krvotvorné prvky v krvi, nazývané krvné doštičky, fungovali tak, ako mali. Krvné doštičky pomáhajú pri vytváraní krvnej zrazeniny.

Väčšinou ľudia s týmito poruchami majú rodinnú anamnézu poruchy krvácania, ako napríklad:

Bernard-Soulierov syndróm sa vyskytuje, keď krvné doštičky nemajú látku, ktorá sa prilepí na steny krvných ciev. Krvné doštičky sú typicky veľké a znížené. Táto porucha môže spôsobiť vážne krvácanie.
Glanzmannova trombasténia je stav spôsobený nedostatkom proteínu potrebného na to, aby sa krvné doštičky zhlukovali. Krvné doštičky majú obvykle normálnu veľkosť a počet. Táto porucha môže tiež spôsobiť vážne krvácanie.
Porucha zásobníka trombocytov (nazývaná aj porucha sekrécie krvných doštičiek) nastáva, keď sa látky nazývané granuly vo vnútri krvných doštičiek neukladajú alebo nevypúšťajú správne. Granule pomáhajú správnemu fungovaniu krvných doštičiek. Táto porucha spôsobuje ľahké podliatiny alebo krvácanie.

  • Hodnotenie12345