Test moču na kreatinín

Test moču na kreatinín meria množstvo kreatinínu v moči. Tento test sa vykonáva, aby ste zistili, ako dobre fungujú vaše obličky.

Kreatinín sa môže merať aj krvným testom.

Ako sa test vykonáva
Po poskytnutí vzorky moču sa testuje v laboratóriu. Ak je to potrebné, lekár vás môže požiadať, aby ste si zozbierali moč doma v priebehu 24 hodín. Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vám povie, ako to urobiť. Postupujte presne podľa pokynov, aby boli výsledky presné.

  • Hodnotenie12345