Test kreatínfosfokinázy

Kreatínfosfokináza (CPK) je enzým v tele. Nachádza sa hlavne v srdci, mozgu a kostrovom svale. Tento článok sa zaoberá testom na meranie množstva CPK v krvi.

Ako sa test vykonáva
Je potrebná vzorka krvi. Môže sa to zobrať zo žily. Postup sa nazýva venepunkcia.

Tento test sa môže opakovať po 2 alebo 3 dňoch, ak je pacient v nemocnici.

  • Hodnotenie12345