Test izoenzýmov kreatínfosfokinázy (CPK)

Test izoenzýmov kreatínfosfokinázy (CPK) meria rôzne formy CPK v krvi. CPK je enzým, ktorý sa nachádza hlavne v srdci, mozgu a kostrovom svale.

Ako sa test vykonáva
Je potrebná vzorka krvi. Môže sa zobrať zo žily. Test sa nazýva venepunkcia .
Ak sa nachádzate v nemocnici, tento test sa môže zopakovať v priebehu 2 alebo 3 dní. Významný nárast alebo pokles celkového izoenzýmu CPK môže pomôcť vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti diagnostikovať určité stavy.

  • Hodnotenie12345