Test B a T buniek

Je to laboratórny test na stanovenie množstva T a B buniek (lymfocytov) v krvi.

Ako sa test vykonáva
Je potrebná vzorka krvi.

Krv sa môže tiež získať kapilárnou vzorkou (prstom alebo pätou u dojčiat).

Po nakreslení krvi prejde procesom v dvoch krokoch. Najprv sa lymfocyty oddelia od iných krvných častí. Po oddelení buniek sa pridajú identifikátory na rozlíšenie medzi T a B bunkami.

  • Hodnotenie12345