Telové vši

Telové vši sú malý hmyz (vedecký názov je Pediculus humanus corporis), ktoré sa šíria prostredníctvom úzkeho kontaktu s inými ľuďmi.

Ďalšie dva druhy vší sú:

Voš detská
Pubické vši

  • Hodnotenie12345