Syndróm chronickej únavy

Chronický únavový syndróm sa vzťahuje na ťažkú, pretrvávajúcu únavu. Pacient sa nemá lepšie ani s odpočinkom a nie je priamo spôsobená inými zdravotnými problémami.

  • Hodnotenie12345