Syndróm akútnej respiračnej tiesne

Akútny syndróm respiračnej tiesne (ARDS) je život ohrozujúci pľúcny stav, ktorý zabraňuje tomu, aby sa dostal dostatok kyslíka do pľúc a do krvi. Deti môžu tiež mať syndróm respiračnej tiesne.

Príčiny

ARDS môže byť spôsobené akýmkoľvek veľkým priamym alebo nepriamym poškodením pľúc. Medzi bežné príčiny patria:

Dýchanie späť do pľúc (aspirácia)
Inhalačné chemikálie
Transplantácia pľúc
Zápal pľúc
Septický šok (infekcia v tele)
trauma

ARDS vedie k nahromadeniu kvapaliny vo vzduchových vakoch (alveolách). Táto kvapalina zabraňuje prenikaniu dostatočného množstva kyslíka do krvného obehu.

Zvyšovanie tekutiny tiež spôsobuje, že pľúca sú ťažké a tuhé, čo znižuje schopnosť pľúc expandovať. Úroveň kyslíka v krvi môže zostať nebezpečne nízka, aj keď osoba dostáva kyslík z dýchacieho prístroja (ventilátora) cez dýchaciu rúrku (endotracheálnu trubičku).

ARDS sa často vyskytuje spolu so zlyhaním iných orgánových systémov, ako je pečeň alebo obličky. Fajčenie cigariet a ťažké užívanie alkoholu môžu byť rizikovými faktormi.

  • Hodnotenie12345