Skúška klírensu kreatinínu

Test klírensu kreatinínu pomáha poskytnúť informácie o tom, ako dobre fungujú obličky. Test porovnáva hladinu kreatinínu v moči s hladinou kreatinínu v krvi.

  • Hodnotenie12345